विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय चित्रकला प्रतियोगिता – २०७८

मिति २०७८ माघ १ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय रूपान्तरण परियोजना, नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा संघ (HEAN), शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (CEHRD), तथा राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र (NHEICC) को संयुक्त आयोजनामा आधारभुत तथा […]