नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा संघको साधारण सभाको सूचना

नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा संघको साधारण सभाको सूचना नेपाल स्वास्थ्य शिक्षा संघ HEAN को १२औं वार्षिक साधारण सभा हुने भएकोले सम्पूर्ण कार्यकारी पदाधिकारीहरु, सल्लाहकारहरु, विशिष्ट सदस्यहरु, आजीवन सदस्यहरु र साधारण सदस्यहरुलाई निम्न बमोजिमको स्थान तथा समयमा उपस्थिति भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध […]

Notice to author(s)

It is our immense pleasure to announce that Health Education Association of Nepal (HEAN) is going to publish its 7th volume of Journal of Health Promotion at near future. Hence, we kindly request all the health education professionals to submit […]